Reģistrācija

Vispārīga informācija
Jūsu personas kods:
Fiziskām personām vecumā no 21 gada.
Jūsu vārds un uzvārds
Jūsu vārds un uzvārds, tieši tā kā rakstās pasē. Piemēram “Jānis Kļaviņš”
Mobilā telefona numurs:
Telefona numurs satur no 8 cipariem. Piemēram: 29198723
E-pasta adrese:
Piemēram: janis.klavins@e-kredits.lv
Jūsu banka
Lūdzu izvēlaties Jūsu banku no saraksta:
Jūsu konta numurs:
Ievadiet Jūsu konta numuru. Konta numurs satur no 21 rakstu zīmēm.
Deklarētā adrese nesakrīt ar pašreizējo dzīvesvietu
Faktiskā dzīves vieta
Pilsēta vai novads:
Lūdzu izvēlaties Jūsu pilsētu vai novadu.
Pagasts:
Ja no "Pilsēta vai novads" izvēlējāties novads, lūdzu izvēlaties pagastu.
Iela, mājas numurs vai nosaukums, dzivokļa numurs:
Ja adrese satur korpusu izmantojam "/" simbolu. Piemēram: Ģertrūdes iela 90/2 - 5, Rīga
Pasta indekss:
Lūdzu uzrādiet Jūsu pasta indeksu. Piemērs: 1050
Ienākumi:
Neto ienākumu apmērs mēnesī (darba alga, dividendes, ienākumi no NĪ īres u.c.)
Izdevumi
Esošie kredītmaksājumi mēnesī (ja ir aizdevumi vairākās kredītiestādēs ikmēneša maksājumus varat summēt kopā).
  • Pagaidu paroli saņemsiet uz e-pastu.
Uzmanīgi izlasiet kredīta līguma noteikumus.
Turpinot reģisrāciju, apliecinu, ka esmu iepazinies ar Privātuma politiku.
Izvēlaties atbildi jā vai nē.